• นายธีรโชติ นันทิศักดิ์ ต.วศ.1B No.5 ชื่อเล่น อานิน เกิด 12/11/2539
  • เคยเรียนที่ รร.สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ปัจจุบันเรียนที่ RMUTL (วิทยาลัยเทศโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลล้านนา)
  • 190/2 ม.3 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ. เชียงใหม่ 50140
  • 0806753211  E-mail: arnin789@hotmail.com
  • ธีรโชติ นันทิศักดิ์(อานิน) นิธิพัส อินต๊ะ(กี้) พีรศักดิ์ แสนมี่(อาเหล่) ยศพล บุญเจริญ(ยศ)
  • facebook: arnin thirachot  Dom Domzz  peerasak saenmi  Gee modify  
Advertisements