Archive for October, 2012


week 2

วันนี้ 31/10/55 ผมเรียน

1.กฎการใช้ห้องคอมฯ

2.กติกา (ใบเหลือง+ใบแดง)

3.การสมัคร wordpress

4.การใช้ wordpress

5.การแก้ไขข้อมูลใน wordpress

6.การเพิ่มรูปใน wordpress

7.การแชร์ใน wordpress

Advertisements

hi !! ทุกๆคน ผม ธีรโชติ นันทิศักดิ์ “welcome to my world.”