Archive for January, 2013


WeeK 15

วันนี้ได้เรียน

  • Input
  • Output
  • ทำงานใน A4 เรื่อง special character
Advertisements

WeeK 14

วันนี้ได้เรียน

  • expansion slots
  • ชนิด expansion slots
  • ช่องใส่อุปกรณ์ของ expansion slots
  • port
  • ชื่อ port
  • หน้าตา port
  • port ต่อกับอุปกรณ์อะไรได้บ้าง

                     Expansion  Slot สล็อต มีลักษณะเป็นช่องสำหรับเสียบอุปกรณ์ เช่น แรม โมเด็ม แบบติดตั้งภายในหรืออุปกรณ์อื่นที่ช่วยขยายความสามารถในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์บนเมนบอร์ดประกอบด้วยสล็อตที่เสียบอุปกรณ์ต่างๆ

1) สล็อตเสียบแรม เป็นตำแหน่งที่เสียบหน่วยความจำหลักแบบแรม โดยแรมที่จะนำมาเสียบลงในสล็อตนี้ต้องเป็นแบบที่สล็อตนี้รับได้เท่านั้น ดังนั้นการเปลี่ยนหรือเพิ่มแรม ผู้ใช้ต้องศึกษาชนิดของแรมที่เข้ากับสล็อตเสียก่อน
2) สล็อต PCI เป็นช่องสำหรับเสียบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการต่อเพิ่มเติมเข้ากับคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยทั่วไปอุปกรณ์เหล่านั้นจะได้รับการออกแบบในรูปของการ์ดสำหรับเสียบเพิ่มเติมตามต้องการ เช่น การ์ดเสียง การ์ดแสดงผล โมเด็มแบบติดตั้งภายใน การ์ดสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายหรือการ์ดแลน
3) สล็อต ISA เป็นช่องเสียบสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นเดียวกับสล็อต PCI สล็อต ISA เป็นรุ่นที่เก่ากว่าและเมนบอร์ดรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่มีสล็อตประเภทนี้แล้ว
4) สล็อต AGP เป็นสล็อตสำหรับเสียบการ์ดแสดงผลความเร็วสูง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลทางจอภาพComputer motherboard with three types of expansion slots  Slot type เเบบเก่า—-> Slot เบบ ISA (Industry Standard Architecture)

-ISA อ่านว่า ไอซ่า เป็นสล็อตแบบเก่า ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมใช้แล้ว (ปัจจุบันนิยมใช้ PCI) แต่อาจยังมีคงเหลืออยู่บ้าง มีลักษณะเป็นช่องขนาดยาว สีดำ

เลิกใช้เพราะ ทำงานช้า การทำงานจะส่งข้อมูลได้เพียง 16 บิต

เเบบใหม่—>Slot แบบ PCI (Peripheral Component Interconnect) 

เป็นสล็อตรุ่นใหม่กว่า ISA มีลักษณะคล้าย ISA คือเป็นช่อง สำหรับเสียบการ์ดมีขนาดสั้นกว่า ISA ส่วนใหญ่มีสีขาว การทำงานจะส่งข้อมูลครั้งละ 32 บิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าเร็วกว่า ISA 1 เท่า

Port คือ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างตัวคอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์ภายนอก แต่ละพอร์ตจะมีข้อต่อ (connector) ในรูปแบบที่ต่างกัน โดยปกติจะอยู่ที่ด้านหลังของเคสคอมพิวเตอร์

serial port เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ การส่งข้อมูลเป็นการส่งข้อมูลทีละหนึ่งบิทเท่านั้น พอร์ตอนุกรมส่วนมากใช้กับการส่งข้อมูลที่ไม่ต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลมากนัก เช่น เมาส์, แป้นพิมพ์ มีเเบบ 9 เข็มเเละ 25 เข็ม

CAZPLE6Z

 parallel port เป็นช่องทางการติดต่อส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เช่นเดียวกับพอร์ตอนุกรม แต่ การส่งข้อมูลแตกต่างกัน คือ ในแต่ละครั้งสามารถส่งได้มากกว่า 1 บิท เดิมทีพอร์ตขนานถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพอร์ตอนุกรม เนื่องจากพอร์ตอนุกรมส่งข้อมูลได้ทีละ 1 บิท จึงส่งได้ช้ากว่า พอร์ตขนานสามารถส่งข้อมูลได้ ทีละ 8 บิท หรือ 1 ไบท์ พร้อมๆ กัน ในสายเดีย

CAKHIRUD

 FireWire เดิมเรียกว่า IEEE 1394 พอร์ต คล้ายกับ พอร์ต ยูเอสบี ตรงที่สามารถต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการการส่งข้อมูลจำนวนมาก เช่น กล้องดิจิตอล, เครื่องพิมพ์

images

port MIDI  เป็นพอร์ตอนุกรมแบบพิเศษที่ต่อระหว่างระบบกับอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆ

midi

port SCSI    เป็นพอร์ตขนานที่มีความเร็วสูงแบบพิเศษ คุณสามารถต่ออุปกรณ์ที่เป็น SCSI ได้ SCSI *SCSI คือ เป็นกลุ่มของการอินเตอร์เฟซอีเลคโทรนิคส์ในมาตรฐาน American National Standards Institute (ANSI) ที่ยินยอมให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในการสื่อสารกับฮาร์ดแวร์ต่อพ่วงเช่น ดิสก์ไดร์ฟ, CD-ROM ไดร์ฟ, เครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกนได้เร็วกว่า และยืดหยุ่นมากการอินเตอร์เฟซแบบเดิม

images (1)

port  IrDA  พอร์ต IrDA เป็นพอร์ตสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย อุปกรณ์บางชนิดสามารถส่งข้อมูลทางคลื่อนแสงอินฟราเรดได้ พอร์ต IrDA ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ไร้สายได้

irport

port internet พอร์ตอีเทอร์เน็ตจะใช้ตัวนำแบบสายคู่บิดเกลียวในการเชื่อมต่อเครือข่ายและเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้สูงขึ้น

สายที่ออกจากพอร์ตนี้สามารถต่อเข้ากับฮับเครือข่าย (อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน) ต่อเข้าโดยตรงเข้ากับเคเบิลโมเด็ม หรือโมเด็ม DSL หรือต่อกับเกตเวย์อินเตอร์เน็ตซึ่งทำหน้าที่จัดสรรการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆ

ข้อมูลจะเคลื่อนที่ผ่านระบบเหล่านี้ด้วยความเร็ว 10 Mbps, 100 Mbps หรือ 1000 Mbps ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วที่การ์ดเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถรองรับได้ ในระหว่างการใช้งาน ไฟที่อุปกรณ์เหล่านี้จะกะพริบระหว่างการใช้งาน ไฟที่อุปกรณ์เหล่านี้จะกะพริบ

พอร์ตยูเอสบี (USB Port )

พอร์ตยูเอสบี เป็นพอร์ตแบบใหม่ล่าสุด ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับพีซีคอมพิวเตอร์ ให้สามารถรับส่งข้อมูลให้รวดเร็วขึ้น สามารถต่ออุปกรณ์ได้มากถึง 127 ชิ้น เพราะมีแบนด์วิดธ์ในการรับส่งข้อมูลสูงกว่า พอร์ตแบบนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับระบบปลั๊กแอนด์เพลย์บนวินโดวส์ 98 ปัจจุบัน มีฮาร์ดแวร์จำนวนมากที่สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบนี้ เช่น กล้องดิจิตอล เมาส์ คีย์บอร์ด จอยสติ๊ก สแกนเนอร์ ซีดีอาร์ดับบลิว เป็นต้น สำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จะมีพอร์ตแบบนี้จะมีพอร์ตแบบนี้อยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว
• คอมพิวเตอร์ปกติจะมี 2 USB Port ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าที่ไม่มี USB สามารถหาซื้อการ์ด USB มาติดตั้งได้
• เป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สูงประมา 3-5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1-2 เซ็นติเมตร
• พอร์ตชนิดใหม่รับส่งความเร็วได้สูงกว่า port ทั่ว ๆ ไป
• สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อเนื่องได้ 127 ตัว
• เป็นมาตราฐานใหม่ที่มีมากับเครื่องคอมพิวเตอร์
• การติดตั้ง เพียงต่ออุปกรณ์เข้ากับ USB port ก็สามารถใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้อง boot เครื่องใหม่