Category: ComputerUsage2012


Expansion Slots & Port

                     Expansion  Slot สล็อต มีลักษณะเป็นช่องสำหรับเสียบอุปกรณ์ เช่น แรม โมเด็ม แบบติดตั้งภายในหรืออุปกรณ์อื่นที่ช่วยขยายความสามารถในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์บนเมนบอร์ดประกอบด้วยสล็อตที่เสียบอุปกรณ์ต่างๆ

1) สล็อตเสียบแรม เป็นตำแหน่งที่เสียบหน่วยความจำหลักแบบแรม โดยแรมที่จะนำมาเสียบลงในสล็อตนี้ต้องเป็นแบบที่สล็อตนี้รับได้เท่านั้น ดังนั้นการเปลี่ยนหรือเพิ่มแรม ผู้ใช้ต้องศึกษาชนิดของแรมที่เข้ากับสล็อตเสียก่อน
2) สล็อต PCI เป็นช่องสำหรับเสียบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการต่อเพิ่มเติมเข้ากับคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยทั่วไปอุปกรณ์เหล่านั้นจะได้รับการออกแบบในรูปของการ์ดสำหรับเสียบเพิ่มเติมตามต้องการ เช่น การ์ดเสียง การ์ดแสดงผล โมเด็มแบบติดตั้งภายใน การ์ดสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายหรือการ์ดแลน
3) สล็อต ISA เป็นช่องเสียบสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นเดียวกับสล็อต PCI สล็อต ISA เป็นรุ่นที่เก่ากว่าและเมนบอร์ดรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่มีสล็อตประเภทนี้แล้ว
4) สล็อต AGP เป็นสล็อตสำหรับเสียบการ์ดแสดงผลความเร็วสูง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลทางจอภาพComputer motherboard with three types of expansion slots  Slot type เเบบเก่า—-> Slot เบบ ISA (Industry Standard Architecture)

-ISA อ่านว่า ไอซ่า เป็นสล็อตแบบเก่า ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมใช้แล้ว (ปัจจุบันนิยมใช้ PCI) แต่อาจยังมีคงเหลืออยู่บ้าง มีลักษณะเป็นช่องขนาดยาว สีดำ

เลิกใช้เพราะ ทำงานช้า การทำงานจะส่งข้อมูลได้เพียง 16 บิต

เเบบใหม่—>Slot แบบ PCI (Peripheral Component Interconnect) 

เป็นสล็อตรุ่นใหม่กว่า ISA มีลักษณะคล้าย ISA คือเป็นช่อง สำหรับเสียบการ์ดมีขนาดสั้นกว่า ISA ส่วนใหญ่มีสีขาว การทำงานจะส่งข้อมูลครั้งละ 32 บิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าเร็วกว่า ISA 1 เท่า

Port คือ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างตัวคอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์ภายนอก แต่ละพอร์ตจะมีข้อต่อ (connector) ในรูปแบบที่ต่างกัน โดยปกติจะอยู่ที่ด้านหลังของเคสคอมพิวเตอร์

serial port เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ การส่งข้อมูลเป็นการส่งข้อมูลทีละหนึ่งบิทเท่านั้น พอร์ตอนุกรมส่วนมากใช้กับการส่งข้อมูลที่ไม่ต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลมากนัก เช่น เมาส์, แป้นพิมพ์ มีเเบบ 9 เข็มเเละ 25 เข็ม

CAZPLE6Z

 parallel port เป็นช่องทางการติดต่อส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เช่นเดียวกับพอร์ตอนุกรม แต่ การส่งข้อมูลแตกต่างกัน คือ ในแต่ละครั้งสามารถส่งได้มากกว่า 1 บิท เดิมทีพอร์ตขนานถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพอร์ตอนุกรม เนื่องจากพอร์ตอนุกรมส่งข้อมูลได้ทีละ 1 บิท จึงส่งได้ช้ากว่า พอร์ตขนานสามารถส่งข้อมูลได้ ทีละ 8 บิท หรือ 1 ไบท์ พร้อมๆ กัน ในสายเดีย

CAKHIRUD

 FireWire เดิมเรียกว่า IEEE 1394 พอร์ต คล้ายกับ พอร์ต ยูเอสบี ตรงที่สามารถต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการการส่งข้อมูลจำนวนมาก เช่น กล้องดิจิตอล, เครื่องพิมพ์

images

port MIDI  เป็นพอร์ตอนุกรมแบบพิเศษที่ต่อระหว่างระบบกับอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆ

midi

port SCSI    เป็นพอร์ตขนานที่มีความเร็วสูงแบบพิเศษ คุณสามารถต่ออุปกรณ์ที่เป็น SCSI ได้ SCSI *SCSI คือ เป็นกลุ่มของการอินเตอร์เฟซอีเลคโทรนิคส์ในมาตรฐาน American National Standards Institute (ANSI) ที่ยินยอมให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในการสื่อสารกับฮาร์ดแวร์ต่อพ่วงเช่น ดิสก์ไดร์ฟ, CD-ROM ไดร์ฟ, เครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกนได้เร็วกว่า และยืดหยุ่นมากการอินเตอร์เฟซแบบเดิม

images (1)

port  IrDA  พอร์ต IrDA เป็นพอร์ตสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย อุปกรณ์บางชนิดสามารถส่งข้อมูลทางคลื่อนแสงอินฟราเรดได้ พอร์ต IrDA ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ไร้สายได้

irport

port internet พอร์ตอีเทอร์เน็ตจะใช้ตัวนำแบบสายคู่บิดเกลียวในการเชื่อมต่อเครือข่ายและเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้สูงขึ้น

สายที่ออกจากพอร์ตนี้สามารถต่อเข้ากับฮับเครือข่าย (อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน) ต่อเข้าโดยตรงเข้ากับเคเบิลโมเด็ม หรือโมเด็ม DSL หรือต่อกับเกตเวย์อินเตอร์เน็ตซึ่งทำหน้าที่จัดสรรการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆ

ข้อมูลจะเคลื่อนที่ผ่านระบบเหล่านี้ด้วยความเร็ว 10 Mbps, 100 Mbps หรือ 1000 Mbps ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วที่การ์ดเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถรองรับได้ ในระหว่างการใช้งาน ไฟที่อุปกรณ์เหล่านี้จะกะพริบระหว่างการใช้งาน ไฟที่อุปกรณ์เหล่านี้จะกะพริบ

พอร์ตยูเอสบี (USB Port )

พอร์ตยูเอสบี เป็นพอร์ตแบบใหม่ล่าสุด ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับพีซีคอมพิวเตอร์ ให้สามารถรับส่งข้อมูลให้รวดเร็วขึ้น สามารถต่ออุปกรณ์ได้มากถึง 127 ชิ้น เพราะมีแบนด์วิดธ์ในการรับส่งข้อมูลสูงกว่า พอร์ตแบบนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับระบบปลั๊กแอนด์เพลย์บนวินโดวส์ 98 ปัจจุบัน มีฮาร์ดแวร์จำนวนมากที่สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบนี้ เช่น กล้องดิจิตอล เมาส์ คีย์บอร์ด จอยสติ๊ก สแกนเนอร์ ซีดีอาร์ดับบลิว เป็นต้น สำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จะมีพอร์ตแบบนี้จะมีพอร์ตแบบนี้อยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว
• คอมพิวเตอร์ปกติจะมี 2 USB Port ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าที่ไม่มี USB สามารถหาซื้อการ์ด USB มาติดตั้งได้
• เป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สูงประมา 3-5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1-2 เซ็นติเมตร
• พอร์ตชนิดใหม่รับส่งความเร็วได้สูงกว่า port ทั่ว ๆ ไป
• สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อเนื่องได้ 127 ตัว
• เป็นมาตราฐานใหม่ที่มีมากับเครื่องคอมพิวเตอร์
• การติดตั้ง เพียงต่ออุปกรณ์เข้ากับ USB port ก็สามารถใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้อง boot เครื่องใหม่

Advertisements

Fix common PC problems

Fix common PC problems

นาย ธีรชฺติ  นันทิศักดิ์  เลขที่ 5 ห้อง B เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

นาย ภูมิพิชญ์  จันทร์เทพ  เลขที่ 28 ห้อง B เตรียมวิศวกรรมศาสต

Vocabulary

Vocabulary

networks เครือข่าย

Operating ที่ปฏิบัติ

data ข้อมูล

process  กระบวนการ

Information สารสนเทศ

Input การป้อนเข้า

Devices อุปกรณ์

Output ข้อมูลที่ส่งออกมา

Storage แหล่งเก็บข้อมูล

System ระบบ

Memory หน่วยความจำ

Communications คมนาคม

transmit สื่อ

Reliability ความเชื่อมั่น

Violation การละเมิด

Privacy ความเป็นส่วนตัว

Public สาธารณะ

Impact ส่งผลกระทบ

Labor Force แรงงาน

Internet อินเทอร์เน็ต

Web เว็บ

Web page หน้าเว็บ

Web site เว็บไซต์

Software ซอฟต์แวร์

Functions ฟังก์ชั่น

managing การจัดการ

coordinating การประสานงาน

configuring การกำหนดค่า

Booting บูต

starting ที่เริ่มต้น

restart รีสตาร์ท

Shutting Down ปิด

user interface ส่วนติดต่อผู้ใช้

command คำสั่ง

interface อินเตอร์เฟซ

multitasking การทำงานหลายชนิดเวลาเดียวกัน

Coordinating การประสานงาน

Establishing การสร้าง

Performance การปฏิบัติ

Providing โดยมีเงื่อนไขว่า

Updating การปรับปรุงให้ทันสมัย

 

 

Android

-Interface(Picture)

Android robot.svg

Android 4.1

-Lasted version

Jelly Bean (เจลลีบีน) 4.2

-Interesting Function

กูเกิล เพลย์ (Google Play) เป็นร้านซอฟต์แวร์ออนไลน์ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาโดยกูเกิล โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงกูเกิ้ลเพลย์ได้ผ่านซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า “Play Store” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ โดยในกูเกิ้ลเพลย์จะแบ่งเป็นสองส่วนหลักคือ แอป (Apps) และ เกม (Games)

-Launch date

29 ตุลาคม 2555

-Compatibility Hardware

  • รองรับการใช้ Adobe Flash 10.1 (ทำงานเร็วขึ้น)
  • Brower ใหม่ใช้ความสามารถของ Chrome และ JavaScript Engine
  • Browser ใช้งาน file upload ได้
  • รองรับ Bluetooth A2DP / AVRCP
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth Handfree อัตโนมัติ(เชื่อมต่อครั้งแรกต้อง Paire Device เหมือนมือถืออื่นๆ)
  • ใช้ Google Maps 3.1.2
  • รองรับ Microsoft Exchange
  • รองรับ Bluetooth 2.1

-Price

ฟรี

Construction

กล่าวจากบทความได้ว่า ในช่วงปัจจุบันทั่วโลกจะมีสิ่งก่อสร้างเยอะแยะจำพวกตึกสูงๆที่ออกแบบลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในการก่อสร้าง ที่กล่าวถึงในบทที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบซอฟต์แวร์ (CAD) เป็นชนิดที่มีความซับซ้อนของซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยผู้ใช้มืออาชีพในการสร้างวิศวกรรมสถาปัตยกรรมแผนและนักวิทยาศาสตร์ ในระหว่างกระบวนการออกแบบเบื้องต้นสถาปนิกและ บริษัท ออกแบบใช้ซอฟต์แวร์ CAD การออกแบบรูปลักษณ์และรูปแบบของอาคารใหม่และสามารถให้ลูกค้าที่มีคำแนะนำแบบสามมิติของอาคาร ซอฟต์แวร์ CAD ทำให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนและแก้ไขโครงสร้างก่อนที่มันจะถูกสร้างขึ้น วิศวกรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดประเภทในการสนับสนุนการสร้าง ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับเหมาและผู้สร้างสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่จะประเมิณได้อย่างถูกต้องจำนวนของวัสดุและเวลาที่ต้องใช้งาน

รายชื่อ

นาย ธีรโชติ นันทิศักดิ์ Pre-engineering Class B No. 5

นาย พิชญะ อินทร์บัว Pre-engineering Class B No. 22

นาย ยศพล บุญเจริญ Pre-engineering Class B No. 30